The Tale of Nokdu

The Tale of Nokdu ชอน นกดู อาศัยอยู่บนเกาะกับพ่อและพี่ชาย เขาฉลาดและมีทักษะในการใช้ดาบอย่างยอดเยี่ยม ตั้งแต่ยังเล็ก พ่อห้ามไม่ให้เขาเรียนหรือขึ้นฝั่ง วันหนึ่ง พ่อและพี่ชายของเขาถูกโจมตีโดยกลุ่มนักฆ่าหญิง ชอน นกดู ตามล่านักฆ่าคนหนึ่งไปถึงเมืองหลวง และพบกับดง ดงจู ที่ต้องการยิงพระราชา เขาช่วยเธอจากปัญหา เพื่อค้นหาสาเหตุที่ครอบครัวถูกโจมตี ชอน นกดู ปลอมตัวเป็นผู้หญิงและเข้าไปในหมู่บ้านแม่หม้าย ที่นั่นเขาพบกับดง ดงจู อีกครั้ง นักเรียนที่กำลังจะเป็นกีแซง

The Tale of Nokdu

Season 1

32 ตอน - กันยายน 30, 2019
 • Episode 1

  S1-E1 Episode 1

  กันยายน 30, 2019Go to Episode
 • Episode 2

  S1-E2 Episode 2

  กันยายน 30, 2019Go to Episode
 • Episode 3

  S1-E3 Episode 3

  ตุลาคม 1, 2019Go to Episode
 • Episode 4

  S1-E4 Episode 4

  ตุลาคม 1, 2019Go to Episode
 • Episode 5

  S1-E5 Episode 5

  ตุลาคม 7, 2019Go to Episode
 • Episode 6

  S1-E6 Episode 6

  ตุลาคม 7, 2019Go to Episode
 • Episode 7

  S1-E7 Episode 7

  ตุลาคม 8, 2019Go to Episode
 • Episode 8

  S1-E8 Episode 8

  ตุลาคม 8, 2019Go to Episode
 • Episode 9

  S1-E9 Episode 9

  ตุลาคม 15, 2019Go to Episode
 • Episode 10

  S1-E10 Episode 10

  ตุลาคม 15, 2019Go to Episode
 • Episode 11

  S1-E11 Episode 11

  ตุลาคม 21, 2019Go to Episode
 • Episode 12

  S1-E12 Episode 12

  ตุลาคม 21, 2019Go to Episode
 • Episode 13

  S1-E13 Episode 13

  ตุลาคม 22, 2019Go to Episode
 • Episode 14

  S1-E14 Episode 14

  ตุลาคม 22, 2019Go to Episode
 • Episode 15

  S1-E15 Episode 15

  ตุลาคม 28, 2019Go to Episode
 • Episode 16

  S1-E16 Episode 16

  ตุลาคม 28, 2019
 • Episode 17

  S1-E17 Episode 17

  ตุลาคม 29, 2019
 • Episode 18

  S1-E18 Episode 18

  ตุลาคม 29, 2019
 • Episode 19

  S1-E19 Episode 19

  พฤศจิกายน 4, 2019
 • Episode 20

  S1-E20 Episode 20

  พฤศจิกายน 4, 2019
 • Episode 21

  S1-E21 Episode 21

  พฤศจิกายน 5, 2019
 • Episode 22

  S1-E22 Episode 22

  พฤศจิกายน 5, 2019
 • Episode 23

  S1-E23 Episode 23

  พฤศจิกายน 11, 2019
 • Episode 24

  S1-E24 Episode 24

  พฤศจิกายน 11, 2019
 • Episode 25

  S1-E25 Episode 25

  พฤศจิกายน 12, 2019
 • Episode 26

  S1-E26 Episode 26

  พฤศจิกายน 12, 2019
 • Episode 27

  S1-E27 Episode 27

  พฤศจิกายน 18, 2019
 • Episode 28

  S1-E28 Episode 28

  พฤศจิกายน 18, 2019
 • Episode 29

  S1-E29 Episode 29

  พฤศจิกายน 19, 2019
 • Episode 30

  S1-E30 Episode 30

  พฤศจิกายน 19, 2019
 • Episode 31

  S1-E31 Episode 31

  พฤศจิกายน 25, 2019
 • Episode 32

  S1-E32 Episode 32

  พฤศจิกายน 25, 2019
เข้าสู่ระบบ

Don't have account? สมัคร
สมัคร

Already have an account? เข้าสู่ระบบ